Yin and Yang showing strength

Yin and Yang showing strength